Mamming on the beach. Obrazek wakacyjny. Czy dzieci są głośniejsze od morza? Są.

Ktoś musiał umrzeć, aby żywi znowu mogli oddawać cześć zmarłym. Kirkut w Jaśliskach wraca po latach na swoje miejsce.
Będzie go widać przez okno.

 


Kilka screen-shotów z filmu Agnieszki Wanickiej ‘Bilet do kina’ do którego miałem przyjemność robić zdjęcia .
Kamila Janik.

Droga R203. Maroko.

 
Stare ‘Stare Podgórze’ na jeszcze starszym, przeterminowanym negatywie ORWO.

Nida. Wspaniały spływ i wiele radości. Tigers rule! Rośnie pokolenie małych hippisów : )