Ktoś musiał umrzeć, aby żywi znowu mogli oddawać cześć zmarłym. Kirkut w Jaśliskach wraca po latach na swoje miejsce.
Będzie go widać przez okno.